Начини на загряване за различните методи на готвене

Готвене на газ – професионално и емоционално
Газта е първичен източник на енергия. Това означава, че тя е природна форма на енергия и няма нужда да преминава през процес на преобразуване, за да може да се използва. По тази причина готвенето на газ е особено природосъобразно. Готвенето на газ е с дългогодишна традиция. Първите газови печки са използвани през 19-ти век, дълго преди електрическите.
Цифри като пример за предимствата на продукта