Дори по-устойчиво пране

Дори по-устойчиво пране
Повечето перални на Miele вече отговарят на най-високия клас A за енергийна ефективност в съответствие с новото енергийно етикетиране и следователно са особено екологосъобразни. Но нашите уреди не са икономични само по етикет: Всички перални Miele имат функция за интелигентно автоматично управление на зареждането. То анализира моментното зареждане и не използва повече вода и електроенергия, отколкото е необходимо. Функцията EcoFeedback дава точна информация относно разхода на електричество и вода на Вашия уред.
Цифри като пример за предимствата на продукта