Всички предимства на продукта набързо

Декоративни кухненски аспиратори
Предимства на продукта

Функция остатъчен ход

Автоматично регулиране на остатъчния ход
Автоматичното управление на работата на вентилатора осигурява пълно отвеждане на парата и миризмите, останали във въздуха след готвене. Аспираторът може да се настрои да се изключва автоматично след 5 или 15 минути. 
Цифри като пример за предимствата на продукта