Всички предимства на продукта набързо

Декоративни кухненски аспиратори
Предимства на продукта

Отвеждане на въздуха по контура

Декоративни панели вместо метални филтри за мазнини
При аспираторите с отвеждане на въздух по контура металните филтри за мазнини с търговски вид са скрити зад декоративен капак. Парите за готвене се изтеглят навътре по външните ръбове.
Цифри като пример за предимствата на продукта