Кой режим на работа е правилният избор за вас зависи от различни фактори. Отработен въздух: в режим на изсмукване аспираторът на плота засмуква изпаренията и премахва частиците мазнини с помощта на филтъра за мазнини. След това филтрираният въздух се транспортира извън кухнята чрез тръбопроводна система. Заедно с филтрирания въздух от кухнята се отстраняват цялата излишна влага и миризми. Канална рециркулация: режимът на рециркулация е енергийно ефективен. Режимът на рециркулация филтрира както мазнините, така и миризмите, преди да подаде пречистения въздух обратно в помещението чрез тръбопроводна система в основния модул. Plug&Play: лесно планиране и инсталиране – Plug&Play инсталацията връща филтрирания въздух в помещението чрез дискретен отвор в цокъла, без необходимост от допълнителна тръбопроводна система. Това включва много по-малко работа по планиране и монтаж.
Цифри като пример за предимствата на продукта