Con@ctivity

Интелигентно управление 
Концентрирайте вниманието си изцяло върху готвенето: с Con@ctivity Вашият аспиратор винаги знае какво да прави. Веднага щом включите или изключите плота, аспираторът реагира автоматично. Смукателната мощност се регулира автоматично в зависимост от работата на плота, като така постоянно се гарантира приятен климат в стаята. Уредите комуникират помежду си чрез WiFi. Con@ctivity Ви позволява да интегрирате аспиратора и плота в Miele@home.
Цифри като пример за предимствата на продукта