Интелигентно откриване на тигани

Exclusive to Miele
Интуитивно и интелигентно
Гъвкав котлон, гъвкава операция: с интелигентната функция за откриване на тиган, елементите за управление се местят в съответствие с разположението на тиганите върху котлона. Полето за управление се вижда само ако има тиган. Ако преместите тигана, цифровият дисплей ще го последва. Функцията за откриване на размер осигурява особено ефективно използване на енергия. Всичките ни плотове на цяла повърхност включват интелигентно откриване на тиган.
Цифри като пример за предимствата на продукта