Постоянно разпознаване на тиган

Поставете тигана си и започнете да готвите
Трябва просто да включите котлона – ако на зоната за готвене вече има тиган, съответният елемент за управление се активира автоматично. Така че не е необходимо да включвате ръчно отделните зони за готвене. Размерът на тигана също се разпознаван автоматично, за да се гарантира особено ефективно използване на енергия.
Цифри като пример за предимствата на продукта