Функция EcoFeedback

Exclusive to Miele
Следете отблизо параметрите на консумацията
Функцията за обратна връзка Eco спомага за възможно най-икономично сушене. Очакваната консумация на енергия се показва преди стартиране на избраната програма. Действителната консумация се извежда по време и след сушенето. Тази стойност се променя в зависимост от натоварването. По този начин, въз основа на точни данни Вие опазвате околната среда и пестите пари. Извежда се също насищането на филтъра. Защото чистият филтър за мъх пести енергия. 
Цифри като пример за предимствата на продукта