Технология EcoDry

Exclusive to Miele
Кратки времена на програмите, ниска консумация
Технологията EcoDry на Miele гарантира дългосрочно ниска консумация на енергия и кратко време за сушене. Благодарение на ефективното взаимодействие между патентованата* филтърна система на Miele и топлообменника без поддръжка мъхът не може да запуши топлообменника, което би могло да причини блокирания и с времето да намали производителността. С EcoDry сушилните Miele с термопомпа винаги работят икономично – през целия живот на уреда.
Патент: EP 2 107 155 Цифри като пример за предимствата на продукта