Икономии за срока на употреба на вашата сушилня

Exclusive to Miele
Технология EcoDry
Технологията EcoDry се състои от идеално настроена патентована* система за филтриране и топлообменник без необходимост от поддръжка. Тази система гарантира, че в топлообменника няма да попадне мъх. При системи без EcoDry с течение на времето топлообменникът може да се задръсти, което ще доведе до постепенно увеличаване на консумацията на енергия и по-продължително време за сушене в течение на експлоатационния срок на сушилнята. brEcoDry – добра към прането и портфейла Ви.
Exclusive to Miele
Кратки времена на програмите, ниска консумация на енергия
Технологията EcoDry на Miele гарантира бързо сушене през целия експлоатационен срок на Вашия уред. При системи без EcoDry с течение на времето топлообменникът може да се задръсти от мъх. Това води до намаляване на топлия въздух, който да поглъща влагата от прането в барабана. Това удължава времето за работа на програмата, необходимо за постигане на желаните резултати от сушенето. brПо-дългото време на работа означава също, че термопомпата трябва да работи по-дълго. Това увеличава консумацията и разходите за енергия. След известно използване, това може да означава, че класът на енергийна ефективност, посочен на етикета на сушилнята, вече няма да се прилага.
Патент EP 2 455 537 Цифри като пример за предимствата на продукта