Намалената влажност защитава Вас и Вашия дом

Miele надхвърля клас brна ефективност на конденз. А
Сушилните Miele кондензират влагата от тъканите с около 50 %* по-висока ефективност, отколкото изискват разпоредбите за клас на ефективност A. Това е изчислено чрез сравняване на нивата на влажност на тъканите преди процеса на сушене със събраното в чекмеджето за кондензат след това.brСледващият списък обяснява основните разлики за цикъл на сушене с 8 kg пране:
Ниско освобожд. на влага за идеална стайна атмосф.
По-голямата част е събрана безопасно като кондензат в чекмеджето за кондензат. Ето защо всички сушилни Miele достигат най-високия клас на ефективност на кондензиране А и кондензират влага с около 50 % по-висока ефективност, отколкото изискват тези разпоредби. Колкото по-висок е класът на ефективност на кондензиране на една сушилня, толкова по-малко влага излиза навън. Тази класификация може да бъде намерена до познатата информация за класа на енергийна ефективност, намираща се долу вляво на енергийния етикет на ЕС върху Вашия уред Miele.
Особено херметична за отлична среда
По време на процеса на сушене сушилните Miele кондензират влага от дрехите толкова ефективно, че само малко количество излиза в атмосферата. Колкото по-малко влажност има в жилищни и сервизни помещения, толкова по-малък е рискът от образуване на плесен върху таваните и стените. Това Ви позволява да монтирате сушилнята си дори в помещение без прозорци или в нискоенергийни къщи.
Качест.с-ма за упл.на врати предот. загуба на влага
Отличната система за уплътняване на вратата на сушилните Miele е съществен знак за качество и е причината за тяхното винаги високо ниво на ефективност. Специалният уплътняващ пръстен на вратата на барабана с нишки Kevlar® гарантира оптимална херметичност. Влагата не може да излезе през вратата и остава в машината.
Оптимална ефективност за възможно най-кратко време
Технологията за сушене на Miele поставя удобството за потребителя на първо място. Като такива, сушилните Miele осигуряват възможно най-добрите резултати за най-кратко време. Правейки това, обаче, 50 %* по-малко влага се изпускат във въздуха в помещението, отколкото се изисква за клас на ефективност на кондензиране А.
Клас на ефикасност на кондензация B
Приблизително 750 ml* влага се изпускат в атмосферата по време на процеса на сушене. Това е приблизително съдържанието на три малки бутилки с вода. При често използване на уреда помещението е изложено на до 150 литра конденз в рамките на година.Това се равнява на приблизително една пълна вана.
тествани в лаборатории, собственост на MieleБазирано на 8 kg зареждане и 60% остатъчна влага в началото на програмата Цифри като пример за предимствата на продукта