Отмиване на мъха

Exclusive to Miele
Специална програма срещу мъхове
Останалият в машината мъх след последното сушене се изплаква напълно с тази програма. Каналът за кондензат, съдът за сапунена вода и барабанът се изчистват от мъх за няколко минути. По този начин се избягва обезцветяване на тъканите поради попадане на мъх.
Цифри като пример за предимствата на продукта