Система TwinDos за авт. доз. на препарат®*

Exclusive to Miele
Най-добрата с-ма за течен перилен препарат на мига
В допълнение към спестяването на перилен препарат, тази уникална система подобрява и резултатите от изпирането. Двата перилни препарата (UltraPhase 1 и UltraPhase 2) са създадени специално за TwinDos® – двете части се съчетават внимателно в зависимост от избраната програма и теглото на зареждането – за персонализирана грижа и оптимална чистота. Ако предпочитате ръчната опция, има и стандартно чекмедже за перилен препарат.
Според доклада на Öko-Institut e.V. от 06.09.2013 г.: “Потенциални спестявания с автоматично дозиране TwinDos® на перални машини”.Патент EP 2 784 205 Цифри като пример за предимствата на продукта