Бързо готвене на пара

 По-кратки времена за готвене
Вече можете да приготвяте ястия по-бързо от преди чрез комбиниране на функцията за готвене на пара с микровълновия режим за намаляване на продължителността на готвене – за идеални резултати за възможно най-кратко време. 
Цифри като пример за предимствата на продукта