Независимо от количеството готвене

Различни количества, същата продълж. на готвене
Независимо дали искате да готвите една порция или за цялото семейство и без значение дали храната е прясна или замразена – продължителността за готвене в нашата парна фурна винаги е една и съща. Това улеснява живота Ви, защото не е необходимо да теглите продукти и да изчислявате продължителността на готвене.
Цифри като пример за предимствата на продукта