Външно генериране на пара

Предимствата на външна пара
Иновативна парна система: за разлика от други системи парата в нашите уреди се генерира извън отделението на фурната. Парата навлиза в отделението на фурната с висока скорост и измества кислорода. Това води до бързо загряване и оптимална температура и запазва естествения цвят на храната. И тъй като варовик не може да се отлага в отделението на фурната, почистването е особено лесно.
Цифри като пример за предимствата на продукта