Подготовка за готвене “су вид” 

Идеално приготвяне
Вакуумиращото чекмедже на Miele е идеалният начин за приготвяне на храна за нежно су-вид готвене с парната фурна Miele. Чекмеджето отстранява кислорода и въздуха от пликовете за вакуумиране, в които има храна. Храната може да се сготви с нежния метод су-вид, който запазва голяма част от витамините и хранителните съставки. Освен това сготвеното по този начин месо е изключително сочно и ароматно. 
Цифри като пример за предимствата на продукта