Променливи времена на залепване 

Различни опции за вакуумиране 
Важно е да изберете точната продължителност на вакуумиране за пликовете за вакуумиране, за да гарантирате идеални условия за съхранение на храна или за подготовка за готвене су-вид: тънките пликове и оригиналната опаковка като пакети с картофки се запечатват нежно и сигурно с настройка 1. Това гарантира идеална защита на храната от предаване на аромати и миризми. За готвене су-вид с по-дебели пликове препоръчваме настройка 3. 
Цифри като пример за предимствата на продукта