Мариноване 

Максимален вкус 
Опаковано с вкус: мариновайте месо или риба и след това го вакуумирайте с вакуумиращото чекмедже на Miele. Вакуумът съществено засилва вкуса на маринатата, понеже например ароматите не се окисляват. Билките и подправките могат интензивно да проникнат в храната – за резултат с богат вкус. 
Цифри като пример за предимствата на продукта