Автоматични програми

Готвене без стрес 
Успешно готвене всеки път: с програмите с електронно управление можете да приготвяте много различни ястия автоматично. Независимо дали приготвяте кекс или птици – няма нужда да избирате функцията, температурата или времетраенето. Степента на готвене – за месо например – може да се задава отделно. А с допълнителната микровълнова функция Вашите ястия ще бъдат готови още по-бързо.
Цифри като пример за предимствата на продукта