Функции за безопасност 

Максимална безопасност във всяка ситуация 
Допълнително ниво на безопасност: можете да блокирате уреда с докосване на един бутон и да предотвратите неволно включване, например от деца. При аварийна ситуация защитното изключване е безценно: фурната Miele се изключва автоматично при превишаване на максималното време за работа. Това означава, че безопасността е гарантирана, ако сте забравили да изключите фурната. 
Цифри като пример за предимствата на продукта