Система SoftOpen

Деликатно движение на вратата
Наистина хваща окото: вратата включва изтънчен механизъм за омекотяване за елегантно отваряне. Отваря се на 90° – за удобен достъп без препятствия до храната в отделението на фурната.
Цифри като пример за предимствата на продукта