Студен на докосване челен панел 

Единственото нещо, което се нагрява, е храната 
Комбинираните микровълнови фурни Miele се охлаждат от всички страни. Така органите за управление, дръжките и шкафовете в съседство остават относително студени при докосване. Многослойните панели изолират ефективно вратичката на фурната и осигуряват по-ниска температура от външната страна на вратичката и по-голяма безопасност и защита срещу изгаряния. 
Цифри като пример за предимствата на продукта