Плоча със структура "пчелна пита"*

Exclusive to Miele
Уникални
Предимствата на барабана тип пчелна пита на Miele сега се използват във FashionMaster. Благодарение на патентованата ютия с плоча тип пчелна пита парата се разпределя равномерно за разлика от обикновените ютии: светкавично бързо през тесните канали между клетките по цялата повърхност на плочата. Слоят пара, който се образува, позволява на ютията да се плъзга без усилие и деликатно, но ефективно по дрехите.
Патент: EP 2 233 632 Цифри като пример за предимствата на продукта