Автоматично промиване

За постоянни характеристики
Остатъците от минерали от изпаряването трябва да се отстраняват редовно чрез изплакване на генератора на пара, за да се осигури надеждна работа. FashionMaster изчислява автоматично интервалите за изплакване според обема изпарена вода. Когато стане време за изплакване, то се извършва автоматично при включване на FashionMaster. Единственото, за което трябва да се погрижите, е да изпразните резервоара за остатъчна вода.
Цифри като пример за предимствата на продукта