Активна маса за гладене

Удобни функции за по-лесно гладене
Системата за гладене подпомага активно гладенето с три интелигентни функции. Функцията за издухване осигурява изключително нежно изглаждане, а функцията за засмукване насища повече парата. Бутонът за пара на ютията включва функцията за издухване или тази за засмукване на дъската за гладене и я изключва автоматично, когато прекъснете гладенето. Функцията за запаметяване запазва последните настройки и ги активира при следващото използване на пара.
Цифри като пример за предимствата на продукта