Правилният начин за всяка пространствена комбинация

Режим на изсмукване: високоефективен
Смукателните аспиратори изсмукват парите от готвенето и отделят мазните частици с помощта на филтъра за мазнини. След това филтрираният въздух се отвежда извън кухнята по вентилационни тръби. Заедно с филтрирания въздух от кухнята се отвеждат излишната влага и миризмите. За да отвежда засмукания въздух навън, смукателният аспиратор се нуждае от тръби и отдушник на стената или на тавана. В същото време трябва да се осигурява приток на свеж въздух, например през отворен прозорец. Смукателните аспиратори се препоръчват, особено над газови плотове за вграждане, както и при често пържене, печене на грил или използване на WOK. При тези видове готвене се отделя много топлина, мазнина и пара, които тези аспиратори премахват най-ефективно. Същевременно газовите плотове за вграждане получават достатъчно свеж въздух, за да горят.
Режим на изсмукване с външ. вент.: ефективен, тих
Смукателните аспиратори могат да бъдат снабдени с външен мотор, разположен например на външна стена или на покрива. Външният монтаж на мотора означава, че той може да бъде разположен там, където шумът ще причинява най-малко притеснения. По този начин шумът от аспиратора се свежда до минимум. За да се намали значително нивото на шума, дължината на тръбите трябва да бъде най-малко 5–7 m. Възможността за използване на външен мотор зависи от разположението на кухнята, вида на тръбите и начина, по който са монтирани те и самия аспиратор. 
Рецир. режим: лесен за работа и енергийноефективен.
Аспираторите с рециркулация изтеглят парата и изпаренията и премахват мазнината и миризмите чрез филтри за мазнини и активен въглен. След това пречистеният въздух се връща в кухнята. Тази циркулация на въздуха се осъществява в помещението. Аспираторите с рециркулация не се нуждаят нито от тръби, нито от отдушници на стената или в помещението. Аспираторите с рециркулация се монтират много лесно и често са единствената възможност поради ограниченията на сградата (например в жилищни блокове). Аспираторът с рециркулация е добър избор за монтаж на електрически плотове за вграждане. Над газовите плотове за вграждане обаче, където се отделя много топлина, трябва да се монтира смукателен аспиратор, ако е възможно.
Цифри като пример за предимствата на продукта