Постоянно разпознаване на тигана

Възможно най-доброто използване на енергията
Ако върху една зона за готвене вече има поставен съд, съответният номер автоматично се активира веднага щом се включи готварският плот. Не е необходимо да активирате ръчно зоната за готвене.
Цифри като пример за предимствата на продукта