Предпазване при изтриване

Безопасно премахване на разсипани продукти
С докосване на един пръст е възможно да се блокира работата на готварския плот за 20 секунди. Всички настройки се запазват, както са избрани. Времето може да се наблюдава в дисплея на таймера. Преместването на готварски съд по плота и почистването му е възможно, без да се променят настройките.
Цифри като пример за предимствата на продукта