Всички предимства на продукта набързо

SmartLine
Предимства на продукта

FlameGuard

По-голяма безопасност, когато се комбинира с газ
Новият аспиратор върху плота може да се инсталира до всеки елемент SmartLine. Когато се монтира до газов елемент, от съществено значение е да се използва FlameGuard. Той представлява капак на аспиратора върху плота. Регулира се автоматично, държи се на мястото си с магнити и може да се използва от всяка страна на аспиратора. Не допуска навлизането на пламъка в аспиратора.
Цифри като пример за предимствата на продукта