Електронно запалване с една ръка

Лесно запалване на пламъка
Горелките се запалват автоматично благодарение на усъвършенствана технология. Въртящите се регулатори се въртят лесно с една ръка и се задържат по време на запалването.
Цифри като пример за предимствата на продукта