Система TwinDos за авт. доз. на препарат за пране®*

Exclusive to Miele
Най-добрата система за течен препарат
Автоматично дозиране с TwinDos® е не само практично, но и гарантира идеална чистота: с UltraPhase 1 и 2 вашият уред се превръща в най-добрата система за течен перилен препарат. TwinDos® дозира UltraPhase 1 и 2 в оптималното време в процеса на пране, осигурявайки максимална почистваща мощност. TwinDos® също така дозира с такава прецизност, че можете да спестите до 30 % перилен препарат в сравнение с ръчното дозиране*.
Според доклада на Öko-Institut e.V. от 06.09.2013 г.: “Потенциални спестявания с автоматично дозиране на система TwinDos на перални машини”Патент EP 2 784 205 Цифри като пример за предимствата на продукта