Всички предимства на продукта набързо

Перални
Предимства на продукта

Защита от протичане (WCS)

Безопасност благодарение на допълнителен сензор
Системата за защита от протичане (WCS) следи количеството постъпваща вода чрез сензор за ниво. Подаването на вода спира автоматично, ако не бъде достигнато нормалното ниво. В случай че има теч вътре в машината, входният клапан се затваря, а водата се изпомпва от отделението за препарат. Прекъсвач с поплавък в тавичката за капки също открива протичане на вода.
Цифри като пример за предимствата на продукта