Функция EcoFeedback

Абсолютен контрол на разходите
Пералните Miele с функция EcoFeedback осигуряват точни данни за консумацията на електроенергия и вода. По този начин имате пълен контрол върху разходите. Преди да стартирате дадена програма, можете да изискате прогноза за консумацията на избраната програма. Точни данни за консумацията се представят след приключване на програмата, тъй като консумацията може да се променя в зависимост от натоварването. 
Цифри като пример за предимствата на продукта