Дозиране с капсули CapDosing*

Exclusive to Miele
Удобно и екологично щадящо разпръскване
Капсулите за еднократна употреба на Miele са решение за използване при специално пране. Произведени от 100 % рециклирана пластмаса, те се поставят в отделението за омекотител. Съдържанието на капсулата е идеално за един цикъл на изпиране – без риск от добавяне на прекалено много или малко перилен препарат. Има 6 специални перилни препарата, както и 3 омекотителя – импрегниращия продукт ImpraProtect, Booster за упорити замърсявания и CottonRepair.
Патент EP 2 365 120 Цифри като пример за предимствата на продукта