Всички предимства на продукта набързо

Перални
Предимства на продукта

Защита от протичане (WPS)

Допълнителна безопасност
WPS е снабдена и с два електромагнитни клапана направо на спирателния кран. В случай на неизправност на първия клапан вторият затваря входа. Входящият маркуч с екраниране осигурява най-висока степен на безопасност: в случай на повреда на вътрешната стена водата изтича по външната в тавата при пода. Също като WCS, WPS разполага с интелигентни сензори: при откриване на теч входът за вода се затваря.
Цифри като пример за предимствата на продукта