Бизнес развитие

Geschäftsentwicklung

Бизнес развитие

За фискалната 2017/2018 г година, чийто край е на 30 юни т.г - Miele има оборот в размер на 4.1 млрд. евро. Това сумарно е 167 млн. евро или 4.3% ръст. На родният пазар – Германия оборотът е нарастнал на 1.21 млрд. евро или 2.4% ръст. Понастоящем 20 098 души работят за Miele, като 11 225 от тях са в Германия (към дата 31 юни 2018).

Miele Group turnover
Miele Group workforce