Бизнес развитие

Geschäftsentwicklung

Бизнес развитие

През финансовата 2018/2019 година, която приключи на 30 юни, компанията постигна продажби в размер на 4,16 млрд. Евро. Това съответства на увеличение от 59,7 млн. евро, или 1,5%. В Германия оборотът беше 1,2 милиарда евро. В световен мащаб Miele Group има персонал от 20 211 души, от които 11 038 в Германия (към 30 юни 2019 г.)

Miele Group turnover
Miele Group workforce