Информация за системата за сигнализиране на нередности и процедури за подаване на жалби.

 

Miele насърчава отворена култура и дух на сътрудничество, в който засегнатите могат да потърсят съвет и да изразят своите опасения. В допълнение към вътрешните канали, от много години се назначава външен омбудсман, към когото служители и бизнес партньори могат да се обръщат поверително и анонимно.

Омбудсманът получава съвети за възможни нарушения на закони или вътрешни правила (система за сигнализиране на нередности). Той също така отговаря за процедурата за подаване на жалби съгласно германския „Закон за надлежна проверка на веригата за доставки“ [Процедурен правилник в PDF]. Процедурата за подаване на жалби дава възможност на лицата да посочват рискове относно нарушаване правата на човека и околната среда, както и нарушения на правата на човека или задължения за околната среда.

Омбудсманът може да бъде намерен по следния начин:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Loebellstraße 4

D - 33602 Bielefeld

Тел: +49 521 557 333 0 / Mobile: +49 151 58230321

E-mail: ombudsmann@thielvonherff.de

Платформа за сигнали: www.report-tvh.com

Homepage: www.thielvonherff.de