Наследственост на лидерското място

Management bei Miele

От създаването си през 1899 г. компанията е собственост на семействата Миле и Цинкан. Всички около 80 акционери на семейството са преки наследници на един от двамата основатели на компанията, Карл Миле и Райнхард Цинкан.

И двете семейства са ангажирани в оперативното управление на компанията, заедно с четирима несемейни членове на борда, всеки със собствен портфейл. Всички изпълнителни директори са равнопоставени.

Всички членове на Изпълнителния съвет са равнопоставени. Отляво надясно: д-р Маркус Миле (изпълнителен директор и съсобственик), д-р Щефан Брайт (технологии), д-р Аксел Книйл (маркетинг и продажби), Ребека Щайнагеe (човешки ресурси и корпоративни въпроси), д-р Райнхард Цинкан (изпълнителен директор и съсобственик) и Олаф Бар (Финанси и администрация).