Устойчиво развитие

Nachhaltigkeit

Отговорност


За Miele устойчивото развитие е част от ценностите и традициите на компанията и е незаменима основа за дългосрочния корпоративен успех. Miele е член на организацията за устойчивост на ООН "Глобален договор" и участваща страна в "Хартата за многообразието". Miele публикува отчет за устойчивото развитие на всеки две години.

Научете повече на miele-sustainability.com

Информация за критични вещества

Информация за критични вещества съгласно член 33 от Европейския регламент 1907/2006

More on Miele.bg/Reach