Информация за критични вещества

адължение за информиране съгласно член 33 от Европейския регламент 1907/2006 за вещества, така наречени “REACH Candidate List”,

Дата на последната актуализация 15.01.2019

Артикулите на нашите продукти съдържат вещества от така наречения “REACH Candidate List”, олово (CAS № 7439-92-1; EN № 231-100-4) с> 0,1% w / w (тегловни проценти).

Изделия от следните продукти съдържат освен това терфенил, хидрогениран (CAS № 61788-32-7; EN № 262-967-7) с> 0,1% w / w (тегловни проценти):

H2162E

H2161-1B / E

H2251-55B / E

H2265B / E / I

H2166E

H2261-1B / E

H2255-55B / E

H2266B / E / I

H2261B

H2651-1-55B

H2160B / E

H2267B / E / I

H2561B

H2250-55E

H2260B / E

 

H2601B

H2164-1E

H2262B / E

 

H2661B

H2264-1E

H2268B / E

 

H2666B

H2601-1B

 

 

H6290B

H2661-1B

 

 

 

С придържането на всички вещества, ограничаващи европейските регулаторни изисквания от страна на Miele, се гарантира,  правилното боравене с нашите продукти, и че няма риск за околната среда или здравето при използването или изхвърлянето им.