MultiLingua

Вашият уред Miele "говори" няколко езика
Уредът Ви може да извежда информация и съвети на различни езици, за да е сигурно, че разбирате всичко. Просто изберете Вашия език от менюто за избор на език. Флагчето Ви насочва. Това Ви позволява да откриете това, което търсите, дори ако е бил избран език, който не разбирате.
Цифри като пример за предимствата на продукта